| Oficjalna Strona Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim

PROJEKT UNIJNY „Mińska Akademia Językowa”

logo_projekt

 

 • 09.11.2016 – Nabór na kurs rozpoczęty!!!
 • W dniach od 16.01.2017 do 21.01.2017 prowadzimy spotkania organizacyjne dla kandydatów w ramach unijnego projektu „Mińska Akademia Językowa”.
  Zaproszenie na spotkanie otrzymają Państwo smsem, na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym.
 • W dniu 21.01.2017 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane kursem, które nie brały jeszcze udziału w spotkaniu organizacyjnym.
  Konsultacje odbędą się w sali nr 4 w siedzibie Studium Języków Obcych w godzinach 10-14.

Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim zaprasza do udziału w projekcie: „Mińska Akademia Językowa” RPMA.10.02.00-14-4699/16 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferowany jest kurs języka angielskiego od podstaw (240 godzin lekcyjnych), zakończony uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu na poziomie A2 (wg CEFR). Szczegółowy opis poziomu zaawansowania można znaleźć tutaj.

Zapraszamy osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatu mińskiego, które ukończyły 25 lat i nie posiadające dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zajęcia będą prowadzone w różnych grupach wiekowych w godzinach dopasowanych do Państwa potrzeb, również w weekendy.

 • Kurs, podręczniki oraz certyfikat są bezpłatne
 • Kurs trwa od grudnia 2016 do lutego 2018
 • Zajęcia 6 godzin tygodniowo przez 2 semestry (2×3 godziny lekcyjne lub 3×2 godziny lekcyjne)

 • Jesteś osobą pracującą lub prowadzącą działalność gospodarczą?
 • Koszt kursu, podręczników oraz certyfikatu 400zł (poniżej 2 zł za godzinę)
 • Kurs trwa od grudnia 2016 do czerwca 2018
 • Zajęcia 4 godziny tygodniowo przez 3 semestry (2×2 godziny lekcyjne)

Kurs odbywa się w siedzibie Studium Języków Obcych lub w lokalizacji dogodnej dla uczestników (pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników).

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • 100% dofinansowania szkolenia (dla osób niepracujących)
 • 90% dofinansowania szkolenia (dla osób pracujących bądź prowadzących działalność gospodarczą)
 • komplet podręczników i materiałów dodatkowych
 • kurs stacjonarny – 240 godzin lekcyjnych
 • zajęcia w grupach 12-osobowych
 • doskonałych Lektorów
 • opiekę metodyka
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • końcowy egzamin zewnętrzny
 • certyfikat na poziomie A2 (wg CEFR)

Zapisy trwają od 9 listopada 2016.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Osobiście w sekretariacie Studium Języków Obcych, ul. Mała 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki ( II piętro w godzinach 14:30-19:30 (pon.- pt.), 9:00-13:00 (sobota))
 2.  Internetowo wypełniając formularz rejestracyjny (link na dole strony)

 

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 300osób/156K w wieku 25+ o niskich kwalifikacjach z pow. mińskiego (w tym w szczególności osób 50+ i z obszarów wiejskich) poprzez umożliwienie im udziału w kształceniu ustawicznym w zakresie szkoleń językowych z języka angielskiego na poziomie A w okresie do 30.06.2018.

Realizacji celu służyć będzie zadanie „Szkolenia językowe z języka angielskiego”.

WSKAŹNIKI REZULTATU

 • liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,240os./124K
 • liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 74os./38K
 • liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 240os./124K
 • liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 74os./38K

WSKAŹNIKI PRODUKTU

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 300os./156K
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 92os./48K
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 300os./156K
 • Liczba osób z terenów wiejskich objętych wsparciem w programie 92os./48K.

Grupę docelową stanowić będzie 300os./156 K  w wieku 25+ niskich kwalifikacjach, które zamieszkują lub pracują na terenu powiatu mińskiego i z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniu językowym.

Wartość projektu ogółem: 999 030,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 799 224,00 PLN

 

Europejski Fundusz Społeczny – EFS– jeden z Funduszy strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia:

 • aktywna polityka rynku pracy,
 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
 • kształcenie ustawiczne,
 • adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,
 • wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

 

sjo png

Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
ul. Mała 6
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 00 80
e-mail: maj@sjo.edu.pl

godziny otwarcia:
pn-pt 14:30-19:30
sobota 9:00-13:00

REJESTRACJA NA KURS JĘZYKOWY

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DEKLARACJA GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA (dla osób 50+)

 

Masz pytania?

Chiałbyś poznać szczegóły naszej oferty kursów i egzaminów? Zapraszamy do kontaktu z nami!

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone SJO.edu.pl

Tworzenie stron www - Veden.pl