Obowiązek informacyjny RODO

Umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

            W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez  Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Angloschool PL036 z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: Centrum Egzaminacyjne PL 036), które udzieliło prawo do reprezentacji i przeprowadzania egzaminów Cambridge Preparation Centre – STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH.

            Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Egzaminacyjne PL036:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Egzaminacyjne PL036 jest Angloschool Heintze A. i R. sp. Jawna będącą również Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego nr 4/K/94 z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. ks. J. Popiełuszki 7, 01-786 Warszawa, dane kontaktowe: numer telefonu: +48 730077064 lub pod adresem email: egzaminycambridge@angloschool.com.pl
  2. Funkcjonujący dotąd w Centrum Egzaminacyjnym PL036 Administrator Bezpieczeństwa Informacji – mgr Piotr Heintze staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: +48730077064 lub adresem email: heintze@angloschool.com.pl
  3. Centrum Egzaminacyjne PL036 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

a) Podjęcia działań zmierzających do zapisu na egzamin Cambridge w Cambridge University Press & Assessment z siedzibą w Cambridge, Hill farm Road 1, Whittlesford, CB224FZ Wielka Brytania.

b) Przekazania niezbędnych danych osobowych do zapisu na egzamin Cambridge wymaganych przez Cambridge University Press & Assessment.

c) Uczestnictwa w kursie poziomującym wliczonym w cenę egzaminu załączonym do każdego egzaminu Cambridge (informacja na stronie Centrum Egzaminacyjnym PL036)

d) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Egzaminacyjnym PL036 w związku z prowadzeniem działalności egzaminacyjnej i dydaktycznej oraz Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego.

e) Informowania Cambridge University Press & Assessment o dysleksji bądź innych problemach zdrowotnych osób przystępujących do egzaminów Cambridge, potrzebnych do uzyskania specjalnych udogodnień w czasie ich przebiegu.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 

a) Preparation Centre Cambridge.

b) Cambridge University Press & Assessment.

c) Kuratorium Oświaty w Warszawie.

d) Adobe Sign i Nazwa.pl, Google Forms/G Suite.

e) Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa związanych z płatnością za egzamin Cambridge.

f) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Centrum Egzaminacyjnego PL036 na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

g) Google Analytics, Google Ads, Google Signals, Google Adsense, Facebook Analytics, Google Tag Manager, Facebook Tag Manager, Facebook Forms.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie zapisu, poziomowania i rejestracji na egzamin Cambridge.

b) w zakresie przeprowadzenia egzaminu w określonej ściśle godzinie i dacie.

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu uzyskania dyplomu określającego poziom znajomości języka angielskiego wydanego przez Cambridge University Press & Assessment.

  1. W związku z przetwarzaniem przez Centrum Egzaminacyjne PL036 danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

  1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Egzaminacyjne PL036 Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do dnia 25 maja 2018 r, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 

  1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zapisu na egzamin Cambridge, podane przez Panią/Pana dane są warunkiem dokonania zapisu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości zapisu na egzamin.
  2.