Kurs YLE

CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS

CZYM SĄ EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS?

Egzaminy Cambridge English: Young Learners są cenione na całym świecie – z kwalifikacjami Cambridge English dzieci mają dostęp do najlepszych gimnazjów i liceów, rozwoju oraz zwiększają swoje szanse na otrzymanie interesującej pracy w przyszłości. Pozwalają one wypracować uznawany na świecie standard języka angielskiego, krok po kroku rozwijać znajomość tego języka, uzyskać obiektywne potwierdzenie postępów w nauce oraz przede wszystkim rozwijać u dzieci pewność siebie potrzebną we wszystkich sytuacjach życiowych.

Egzaminy Cambridge English: Young Learners są przeznaczone dla dzieci szkół podstawowych w wieku 7-12 lat.

 Egzaminy te:

  • sprawdzają następujące umiejętności: pisanie i czytanie, mówienie oraz słuchanie;
  • są oparte na tematyce i sytuacjach zaczerpniętych z życia;
  • rozwijają umiejętności potrzebne dzieciom, by komunikować się w języku angielskim;
  • mają trzy poziomy trudności: Starters, Movers, Flyers.

 

Około miesiąca po egzaminie wszystkie dzieci, które do niego przystąpiły, otrzymują certyfikaty z zaznaczoną ilością tarczek, które zdobyły z każdej sprawności językowej. Maksymalna liczba tarcz do zdobycia z każdej sprawności to 5 (co oznacza, że dziecko zdało celująco).

Egzaminy odbywają się w Mińsku Mazowieckim w siedzibie Studium Języków Obcych i są przeprowadzone przez nasze Aurotyzowane Centrum Egzaminacyjne SJO Examinations Centre.

PRZEWIDYWANY TERMIN EGZAMINÓW SESJI 2023 NA WSZYSTKICH TRZECH POZIOMACH ZOSTANIE PODANY W PAŹDZIERNIKU 2022R.

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY TERMINU EGZAMINU!

Poziom Starters          cena zostanie podana w październiku 2022

Poziom Movers          cena zostanie podana w październiku 2022

Poziom Flyers             cena zostanie podana w październiku 2022

Kursy YLE rozpoczynają się w listopadzie i obejmują 15 spotkań (po 2 godz. lekcyjne), czyli 30 godzin lekcyjnych. Grupy tworzone są po zebraniu Deklaracji od wszystkich chętnych Słuchaczy. Minimalna liczba Słuchaczy potrzebna do utworzenia grupy na danym poziomie to 8 osób.

Zajęcia odbywają się w piątki lub soboty. Słuchacze pracują na materiałach otrzymywanych od nauczyciela (kserokopie).

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English: Young Learners mają na celu zapoznanie Słuchaczy ze strukturą egzaminów oraz przećwiczenie podstawowych form zadań, tak, aby z większą pewnością siebie podeszli do egzaminów.

W trakcie kursu, na początku marca 2022r, odbędzie się egzamin próbny, który pozwoli Słuchaczom merytorycznie i emocjonalnie przygotować się do egzaminu właściwego. Cena egzaminu próbnego wynosi 50 zł, zwracana po zapisaniu się na egzamin właściwy w formie odliczenia od ceny egzaminu właściwego

Kursy rozpoczną się na początku listopada 2021r.

Kursy będą się odbywać w piątki lub soboty.

Kurs dla poziomu Movers –   30 godzin dydaktycznych (15 spotkań po 2 godziny).

Kurs dla poziomu Flyers –     30 godzin dydaktycznych (15 spotkań po 2 godziny).

Oferujemy Państwu bardzo korzystne ceny kursów:

  • Każdy poziom w cenie: cena zostanie podana w październiku 2021

Zachęcamy Państwa

DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI NA STRONACH CAMBRIDGE. ZNAJDĄ TAM PAŃSTWO WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ORAZ BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WIELU GIER I ZABAW JĘZYKOWYCH WSPÓLNIE Z DZIECKIEM, A TAKŻE OBEJRZENIA WYWIADU Z EKSPERTEM PSYCHOLOGII DZIECIĘCEJ.