Oferta dla klientów grupowych

Szkołom oraz innym instytucjom chcącym zapisać kandydatów na egzaminy certyfikatowe oferujemy różnorodne formy współpracy:

Zapisy na grupowe sesje otwarte

Sesje otwarte to takie, na które może zapisać się każdy – zarówno kandydaci indywidualni, jak i grupy zorganizowane. Egzaminy w ramach sesji otwartych odbywają się w Mińsku Mazowieckim wg kalendarza zamieszczonego na stronie internetowej.

Aby dokonać rejestracji grupowej należy:

  1. Sprawdzić datę egzaminu;
  2. Skontaktować się z nami (mailowo lub telefonicznie) w celu otrzymania kompletu dokumentów zapisowych i szczegółowych informacji nt. sesji;
  3. Zebrać zgłoszenia od kandydatów na liście grupowej (Block Entry Form);
  4. Dokonać opłaty za egzamin;

Organizacja sesji zamkniętych

Sesje zamknięte organizowane są dla szkół/instytucji, które chcą przeprowadzić egzamin we własnych pomieszczeniach (również w innych miastach), dla grupy co najmniej 10-osobowej.

Aby zorganizować egzamin w ramach sesji zamkniętej należy:

  1. zebrać grupę co najmniej 10 kandydatów na tym samym poziomie zaawansowanie językowego;
  2. dysponować salami spełniającymi wymagania egzaminacyjne. W celu zapoznania się z ww. wymogami prosimy o kontakt z nami;
  3. wybrać datę egzaminu – kalendarz wszystkich sesji oferowanych przez Cambridge English dostępny jest na życzenie;
  4. zebrać zgłoszenia od kandydatów na liście grupowej (Block Entry Form);
  5. dokonać opłaty za egzamin

Korzyści wynikające z zapisów grupowych w ramach sesji otwartych i zamkniętych:

– możliwość otrzymania statusu „preparation centre” oraz potwierdzającego go dyplomu i/lub logo do umieszczenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych (ulotki, broszury, foldery, strona internetowa, korespondencja firmowa itp.);

– rozszerzenie oferty szkoły – możliwość zaoferowania uczniom/słuchaczom zdawania prestiżowych, międzynarodowych certyfikatów w miejscu, w którym uczęszczają na kurs;

Pomoc w organizacji akcji marketingowych mających na celu rozpropagowanie certyfikatów Cambridge:

– ulotki, plakaty i in. materiały informacyjne nt. egzaminów Cambridge przeznaczone dla uczniów i ich rodziców; – materiały dydaktyczne dla lektorów/nauczycieli pomocne w prowadzeniu kursów certyfikatowych; – promocja egzaminów językowych Cambridge podczas imprez okolicznościowych; Zwiększenie wiedzy nt. certyfikatów językowych często skutkuje zwiększeniem liczby osób zainteresowanych przygotowującymi do nich kursami, a więc bezpośrednio przekłada się na rozszerzenie oferty szkoły.