Rejestracja Cambridge English

*Zgoda na zdjęcie jest wymagana przy nastepująchych egzaminach: B2 First/ B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency